Autorijschool Hazewinkel
 
 

Het rijexamen

Het rijexamen aanvragen doen we op het moment dat je op het rijexamen een goede kans van slagen hebt. Heb je een tussentijdse toets gedaan, dan bespreken we aan de hand van deze uitslag het moment van aanvragen. Heb je geen tussentijdse toets gedaan, dan geven wij het moment van aanvragen aan, natuurlijk in overleg met jou.

Het blijkt steeds weer dat een kandidaat die voldoende rijlessen heeft genomen, en in één keer slaagt, goedkoper klaar is dan degene die te snel examen wil doen en zakt. De kandidaat die zakt moet immers ook weer rijlessen nemen en het dure aanvraaggeld opnieuw betalen. Per saldo is deze kandidaat duurder uit.
 

Het afrijden

Het praktijkexamen begint in Deventer bij het CBR-gebouw. De examinator neemt nu de plaats van de instructeur in. De totale examentijd bedraagt 55 minuten. Binnen deze tijd ligt ook het kennismaken met de examinator en de uitslag van het examen.

Soms krijg je aan het begin van het examen wat vragen over de controlelampjes en over de verschillende schakelaars, bijvoorbeeld de ruitenwisserschakelaar, lichtschakelaar enz. Ook kan het zijn dat de motorkap open moet en dat de kandidaat moet aanwijzen waar je het oliepeil moet controleren of waar het remvloeistofreservoir zit. Meer informatie hierover volgt tijdens rijopleiding.

De examinator zal er met name op letten of de kandidaat zelfstandig, vlot en veilig aan het verkeer kan deelnemen. Het zelfstandige rijden wordt onder andere getoetst door het rijden op de navigatie, zodat de examinator niet steeds linksaf/rechtsaf opdrachten hoeft te geven. Hij zal er op letten of de kandidaat de verschillende soorten kruispunten kan herkennen en of deze bij het naderen ervan, aangepast handelen toepast. Snelheid en kijktechniek zijn hierbij beoordelingspunten. Invoegen en inhalen zijn eveneens items die op het rijexamen aan de orde komen. En de bijzondere manoeuvres moet de kandidaat zelf kiezen in een parkeeropdracht en een omkeeropdracht.

De kandidaat die zich goed op het rijexamen heeft voorbereid hoeft niets te vrezen, want alles is in de rijles voldoende geoefend.

Aanmelden
Proefles
Inlichtingen